Awaria Teams

W dniu dzisiejszym 14.12.2020 (poniedziałek) występują problemy z logowaniem się nauczycieli oraz uczniów na platformie Teams.

Są to problemy techniczne niezależne od szkoły.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce