eTwinning

Martyna Kowalczyk - 8 b

W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego, europejskiego programu eTwinning. Inicjatorem i opiekunem akcji jest pani Małgorzata Ziach.  Program opiera się na wymianie informacji i doświadczeń edukacyjnych z różnych dziedzin życia szkoły.  Uczniowie i nauczyciele wymieniają się materiałami, zdjęciami i filmami z realizacji podejmowanych działań. Projekt motywuje do nauki i otwiera na Europę. 

Pierwsze zadanie, którego podjęli się uczniowie klasy 8 b pod opieką pani Małgosi Ziach, to projekt pod hasłem:

"PATRIOTYZM JEST W NAS"

Projekt rozwija postawy i wartości  patriotyczne wśród uczniów, poprzez taniec, poezję, pieśni patriotyczne i prace plastyczne. 

Uczennica klasy 8 b wyrecytowała wiersz "Straceńcy" i zaprezentowała go kolegom z projektu.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce