Informacja o zakwalifikowaniu do Znaku Jakości i zaproszenie na Galę rozdania dyplomów w WDK w Kielcach w dniu 25.X.2019

Zaproszenie

Informuję, że zgłoszony przez naszą szkołę projekt  ucznia klasy 8b - Kacpra Hajduka  został pozytywnie oceniony przez Komisje Konkursową i nagrodzony przyznaniem   

Znaku Jakości - Szkoła Otwarta i Kreatywna 2019

Skład Komisji kwalifikacyjnej:

Prof. Małgorzata Bielecka

Prof. Sławomir Koziej

Prof. Mirosław Babiarz

Prof. Zdzisław Ratajek

Dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Dr Paulina Forma

Dr Jacek Szkurłat

Mgr Iwona Ratajek-Kolasa

Dr Małgorzata Kwaśniewska

Dr Ewa Szumilas

Odbiór dyplomów nastąpi podczas uroczystej gali, której gośćmi honorowymi będą: 

Dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Maciej Długosz,

Wiceprezydent Kielc Marcin Różycki,

Przedstwaiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce