Opłata za obiady miesiąc październik

Drodzy rodzice 

Wpłatę za żywienie w miesiącu październiku w wysokości 88,20 zł ( 4,20zł x 21 dni bez 14.10.2020) należy dokonać do dnia 29.09.2020r. 

Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce