Projekt edukacyjny w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Klasa 8a i 8b

Uczniowie klasy 8 a i 8 b zakończyli projekt edukacyjny, organizowany przez OMPiO w Kielcach. Pobyt w miejscach pamięci narodowej przybliżył uczniom historię miasta i jego okolic, rozbudził uczucia patrotyczne i obywatelskie. 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce