Rodzice uczniów klas "0" i 1 w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice

Składający dokumentację rekrutacyjną do oddziału „0” oraz klasy 1 proszeni są o dostarczenie ksero strony z książeczki zdrowia dziecka na której znajduje się badanie profilaktyczne 6 latka (bilans)

Ksero strony powinno być dostarczone w zaklejonej kopercie do sekretariatu szkoły w terminie do 25.06.2021.

Na kopercie prosimy o wpisanie następujących danych:

  • imię i nazwisko dziecka
  • numer pesel, data urodzenia
  • imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych wraz z aktualnym numerem telefonu
  • aktualny adres zamieszkania

 

W sytuacji istotnego problemu zdrowotnego ucznia informację te należy przekazać bezpośrednia pani pielęgniarce (gabinet nr 25)

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce