Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 24 w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 24

w roku szkolnym 2021/2022 

Zapisy odbywają się od 01.03.2021 w godz. 8.00 – 15.00.

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

- wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 24 na podstawie zgłoszenia rodziców,

2. Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2014r.

3. Przy zapisie dziecka do SP 24 należy okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, odpis aktu urodzenia dziecka i numer PESEL dziecka.

Formularze zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - www.sp24.kielce.eu

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka zamieszkałego w rejonie do szkoły podstawowej innej niż SP 24 rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SP 24 (najpóźniej do 30 września 2021 r.) o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. 

1. Oddział klasy I liczy do 25 uczniów.

2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości przydziela się jednakową liczbę uczniów, stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 24 należą:

  1. Całe ulice:

Stanisława Konarskiego, Kujawska, Małopolska, Spółdzielcza, Szczecińska, Świętego Stanisława Kostki, Tomasza Zielińskiego,

  1. Części ulic:

Mazurska 11 – do końca (nieparzyste), Mazurska 12-78 (parzyste), Pomorska 22-122 (parzyste), Pomorska 33-117 (nieparzyste), Sandomierska 80 – do końca (parzyste), Ludwiki Wawrzyńskiej     1-55 (nieparzyste), Ludwiki Wawrzyńskiej 2-64 (parzyste), Zagórska 17-69 (nieparzyste).

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce