Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

2 września 2020 r.                          Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2020 r.                          Wywiadówka klas 0-1

8 września 2020 r.                          Wywiadówka klas 2-4

9 września 2020 r.                          Wywiadówka klas 5-8

14 października 2020 r.                  Dzień Edukacji Narodowe (dzień wolny od zajęć edukacyjnych

15 października 2020 r.                  dzień otwartej szkoły online

12, 13 listopada 2020 r.                  dni wolne od zajęć edukacyjnych

17 listopada 2020 r.                       wywiadówka

17 grudnia 2020 r.                          informacja o grożących ocenach niedostatecznych

23 grudnia – 3 stycznia 2021 r.     Zimowa przerwa świąteczna

25 stycznia 2021 r.                         Wywiadówka semestralna

Luty                                                 Zabawy karnawałowe (jeśli nie będzie przeciwwskazań

15– 28 lutego 2021r.                      Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia 2021 r.                     Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021r.                         dzień otwartej szkoły (przypomnienie procedur egzaminacyjnych)

17 maja 2021 r.                              informacja o grożących ocenach niedostatecznych

 

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021 r.– j. polski

26 maja 2021 r. – matematyka

27 maja 2021 r. – j. angielski

 

25 czerwca 2021 r.                          Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce