Stołówka szkolna

Opłata za miesiąc MARZEC 2020 r. wynosi 92,40 zł

(22 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Drodzy Rodzice karty zapisu na jadalnię oraz świetlicę będą wywieszone na tablicy korkowej przy wejściu. 

Dla klas 0 - 3 karty będą u wychowawców klasowych.

Posiłki wydawane będą w godzinach od 11:40 do 14:00 

Opłata za miesiąc luty 2020 r. wynosi 63,00 zł (od 10.02 do 28.02)

(15 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Opłata za miesiąc marzec 2020 r. wynosi 92,40 zł 

(22 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Opłata za miesiąc kwiecień 2020 r. wynosi 58,80 zł (bez 9.04 - 14.04; 21.04-23.04)

(14 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Opłata za miesiąc maj 2020 r. wynosi 84,00 zł 

(20 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Opłata za miesiąc czerwiec 2020 r. wynosi 71,40 zł ( bez 12.06 )

(17 dni x 4,20) -  Cena jednego obiadu wynosi 4,20zł.

Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia – doliczone zostaną z chwilą uiszczenia odpłatności.

Prosimy również o niezwłoczne dostarczenie kart zapisu na obiady
rodziców, którzy do chwili obecnej nie dopełnili wymaganych formalności
(wnieśli opłatę za obiady bez wypełnienia karty zapisu na stołówkę szkolną)

Prosimy o szybkie dostarczenie kart zapisu pod informacją o opłacie. DZIĘKUJEMY

Należność za obiady na następny miesiąc należy uregulować z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.
Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce