Akcja protestacyjna

W związku z nieosiągnięciem porozumienia, pomiędzy stroną rządową, a związkami zawodowymi, informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach od dnia 8 kwietnia 2019  roku rozpoczęła się bezterminowa akcja protestacyjna nauczycieli.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce