Deklaracja dotycząca odbioru owoców, warzyw i mleka przez uczniów klas 4-5 SP

Wypełnione deklaracje uczestnictwa w "Programie dla szkół" lub rezygnacje, Rodzice przesyłają mailem do Wychowawców klas a do 27.01.2021 (środa)

Na rezygnację nie ma odrębnego druku. Rodzice, którzy rezygnują z programu muszą o tym fakcie poinformować Wychowawcę (drogą e-mailową).

adresy e-mail wychowawców

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce