KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT

W związku z wystąpieniem Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 informuje, że:

- od 12.03. 2020 do 13.03.2020 szkoła pełni funkcję opiekuńczą dla dzieci tylko w sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun nie ma możliwości zapewnienia opieki.

- od 16.03.2020 do 25.03.2020 szkoła zostaje bezwzględnie zamknięta. Nie będą się odbywać planowane zajęcia lekcyjne oraz wszystkie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Nie funkcjonuje stołówka szkolna (nie ma konieczności zgłaszania odpisów obiadów, pieniądze przechodzą na następny okres rozliczeniowy).

- dzień otwartej szkoły w dn. 11.03.2020 – prosimy o pojawienie się Rodziców tylko w sprawach ważnych, nie cierpiących zwłoki, w innych przypadkach rekomendujemy kontakt z Wychowawcą klasy przez Dziennik elektroniczny.

- zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, na dzień dzisiejszy kalendarz roku szkolnego nie ulega zmianie ani przedłużeniu.

 

Na bieżąco będziemy podawać nowe informacje, prosimy więc o śledzenie dziennika elektronicznego oraz strony szkoły www.sp24.kielce.eu.

 

Rodzicu/Opiekunie:

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • uczul dziecko, aby nie wychodziło z domu do miejsc, w których może spotkać wiele osób (galerie handlowe, bawialnie, kręgielnie, restauracje). Kina, teatry i inne insynuacje kultury będą w tym okresie zamknięte.
  •  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  •  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·        przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·        odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·        przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·        Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·        Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Ewa Misiorowska

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce