KOMUNIKAT !!! - Organizacja pracy od 26.10.2020 do 08.11.2020

Nauka zdalna 26.10.2020 - 08.11.2020:
1.    Klasy 0 – 3 – dzieci uczą się w szkole wg dotychczasowego planu
2.    Klasy 4 – 8 – od wtorku 27.10.20 nauka zdalna wg dotychczasowego planu, oprócz zajęć WF.
3.    26.10.2020 (poniedziałek) nauka trwa 4 godziny (8.50 – 12.10) z  Wychowawcą.
4.    Aktualny plan od 26.10.2020 - 08.11.2020 będzie dostępny w dzienniku elektronicznym.
5.    Nauka odbywać się będzie poprzez platformę Office365 (Teams).
W dn. 23.10.2020 (piątek) uczniowie zostali zapoznani z platformą oraz zostały przekazane loginy i hasła. Uczniowie nieobecni otrzymają loginy od Wychowawców poprzez wiadomość na dzienniku.
6.    Jeśli hasło nie działa wprowadzone ręcznie, proszę je skopiować i wkleić.
7.    Platforma może być obsługiwana przez laptop, telefon komórkowy, tablet.
8.    Nauczanie indywidualne w całości przechodzi w tryb zdalny.
9.    Rewalidacja klas 0 – 3 zgodnie z planem rewalidacji na terenie szkoły.
10.   Rewalidacja klas 4 – 8 zgodnie z planem rewalidacji na terenie szkoły.
11.  Baseny klas 4 – 8 są zawieszone.
12.  Obiady będą zapewnione dla uczniów klas 0-3. Informacja o obiadach dla uczniów klas 4-8 zapadnie w poniedziałek
13.  Świetlica szkolna działa na dotychczasowych zasadach, w pełnym reżimie sanitarnym.
14.  Prosimy obserwować stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny oraz komunikaty Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 24
 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce