Opłata za obiady miesiąc wrzesień

Drodzy rodzice 

Wpłatę za żywienie w miesiącu wrześniu w wysokości 79,80 zł ( 4,20zł x 19 ) należy dokonać do dnia 02.09.2021r. 

Obiady będą wydawane od 6 września 2021

Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Z DOPISKIEM W TYTULE : obiady / imię i nazwisko ucznia / klasa 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce