Opłata za obiady w miesiącu październiku

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi 79,80zł (19 dni x 4,20 zł).

Płatności należy dokonać najpóźniej do 28.09.2021r.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce