Rodzice kandydatów do klasy 1 w roku szkolnym 2021/2022

Potwierdzenie woli

Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 24 będą dostępne wewnątrz szkoły od 01.06.2021r od godz. 12.00.

Do 04.06.2021 g. 15.00 (piątek) należy złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach, na druku dostępnym na tablicy korkowej przy głównym wejściu do szkoły (udostępniamy go również Państwu poniżej jako załącznik do pobrania).

Dnia 10.06.2021 do godz. 12.00 w szkole zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce