STREET WORKOUT PRZY SP24

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSUJESZ - DECYDUJESZ!!!

WSPÓLNIE STWÓRZMY STREET WORKOUT PRZY SP24

WYSTACZY ODDAĆ GŁOS NA STRONIE www.bo.kielce.eu.

 

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI05

NAZWA PROJEKTU:
Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach

 

Głosowanie rozpocznie się 27 września i potrwa do 11 października. Głosować może każdy mieszkaniec Kielc niezależnie od wieku.

W przypadku osób poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Tak jak w ubiegłym roku, głosowanie odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie adresem www.bo.kielce.eu. Wymagane będzie przy tym podanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany sms z kodem weryfikacyjnym. Na jeden numer telefonu może zostać wysłany wyłącznie jeden sms.

W ramach jednego głosu można wskazać maksymalnie:

- 1 projekt inwestycyjny duży

- 2 projekty „zielone”

- 3 projekty inwestycyjne małe

- 4 projekty nieinwestycyjne

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce