UWAGA ! zmiana terminu rekrutacji do oddziału zerowego

ważne

UWAGA – ZMIANA terminu!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 maca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 97/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2020r. ) przedłużono termin złożenia w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów rekrutacyjnych.

!!!SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE ZAPISY ZERÓWKA !!!

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce