„Wybieraj Bezpieczną Żywność"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach przesyła informację na temat trwającej kampanii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka, natomiast jej kluczowym przesłaniem jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFoo dostępnych jest na stronie: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce