Zmiana numerów kont Rady Rodziców

Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów kont Rady Rodziców. 

Aktualny numer konta wpłat na basen 

05114020040000350281632641

mBank

z dopiskiem - BASEN / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA / KLASA

Aktualny numer konta wpłat na Radę Rodziców oraz ubezpieczenie

Rada Rodziców SP24 
08114020040000360281632635 mBank

z dopiskiem - UBEZPIECZENIE albo RADA RODZICÓW / IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA / KLASA

Dotychczasowe konto będzie aktywne do dnia 30.09.2021. Po tym terminie rachunek zostanie zamknięty.

PROSIMY O UWAŻNE DOKONYWANIE WPŁAT.

Numer konta w celu opłacania obiadów NIE ULEGA ZMIANIE.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce