Aktualności

2020-05-06
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach informuję, że zajęcia w oddziale przedszkolnym są zawieszone od dnia 06 maja do 11 maja 2020r.
2020-04-17
UWAGA – ZMIANA terminu!  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawieszającą zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, decyzją Prezydenta Miasta Kielce (Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia...
2020-04-08
Adresy mailowe : Sekretariat sekretariat@sp24.kielce.eusp24@sp24.kielce.eu Dyrektor dyrektor@sp24.kielce.eu Wicedyrektor wicedyrektor@sp24.kielce.eu Księgowość ksiegowosc@sp24.kielce.eu Adresy mailowe nauczycieli w zakładce "Materiały dla uczniów".  

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce