Z życia biblioteki

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Priorytet 3 : Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Cel główny projektu: Wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej oraz uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych oraz organizację i udział w imprezach promujących czytelnictwo w bibliotece i poza nią.

2018-10-26

W dniach 22 – 26.10.2018r. odbył się bibliotece szkolnej Tydzień Głośnego Czytania w Języku Obcym.

Swoje umiejętności głośnego czytania zaprezentowali uczniowie klas 4, 7, i 3 gimnazjum.

W dniu 22.10.2018r. w języku bułgarskim czytała uczennica kl. VII b Elis Ryza

24.10.2018 w języku...

2018-10-16

Jednym z zadań realizacji projektu jest współpraca biblioteki szkolnej z bibliotekami publicznymi. W dniu 16.10.2018 nauczyciel bibliotekarz p. Edyta Smus oraz nauczyciel matematyki p. Joanna Miszczyk nawiązały współpracę z Miejsko – Gminną  Biblioteką Publiczną w Kazimierzy Wielkiej,  gdzie wzięły...

2018-09-17

W dniu 17.09.2018r. uczniowie pod opieką p. Edyty Smus wzięli udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci i młodzieży Ewą Nowak, spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Pisarka w ciekawy i zabawny sposób opowiadała jak radzić sobie w kontaktach z rodzicami, rówieśnikami i...

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce