Dyrektor

Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Misiorowska

Wicedyrektor Szkoły: mgr Iwona Kowaluk

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce