Egzamin gimnazjalny

Terminy egzaminu gimnazjalnego
Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
 • z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 (piątek)

 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
 • z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 11 stycznia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
 • z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
 • z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 (piątek)

 • na poziomie podstawowym - godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce