Kadra kierownicza

Dyrektor Szkoły: Ewa Misiorowska

Wicedyrektor Szkoły:  Agnieszka Gągorowska

Kierownik świetlicy: Wiesława Kulczykowska

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce