Kadra nauczycielska

Język Polski:
Małgorzata Cempura-Grabka
Kinga Cieniak
Małgorzata Sadrak
Elżbieta Winczura
Agnieszka Wójcik
 

Język Angielski:
Katarzyna Otwinowska-Pięta
Karolina Woźniak
Marta Łukasik
Katarzyna Marcinków
Magdalena Zacharz
Agnieszka Gągorowska
Małgorzata Biskupska

Język Niemiecki:
Magdalena Fituch
Nina Feigel
Katarzyna Miller

Język Rosyjski:
Katarzyna Miller

Matematyka:
Iwona Kowaluk - Wicedyrektor
Barbara Gil
Anna Jedynak
Joanna Miszczyk

Monika Gil

Informatyka:
Ewa Misiorowska - Dyrektor
Katarzyna Wojsa
Anna Stankiewicz-Chatys
Monika Nowak
Joanna Miszczyk
Martyna Falkiewicz-Wiatr
Urszula Chmielarska
Fizyka:
Agnieszka Pawlusek
Chemia:
Urszula Dziuganowska
Historia:
Katarzyna Wójcik
Marzena Sidło
 
WOS:
Marzena Sidło
Geografia:
Anna Lolo-Trębicka
Martyna Falkiewicz-Wiatr
Biologia/Przyroda:
Anna Stankiewicz- Chatys
Anna Musiał
Urszula Chmielarska
Anna Lolo-Trębicka
Edukacja Wczesnoszkolna:
Barbara Piotrowicz-Głowacka
Marzena Zuba
Marzena Kułagowska
Anna Kosela
Beata Śliwa
Anna Radomska
Anna Sieroń
 

Religia:
Elżbieta Kubicka
ks. Karol Słowak
Iwona Serafin-Błaszkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie:
Anna Musiał
Maria Pisarczyk
Iwona Kwiatek
Zajęcia artystyczne:
Joanna Czarnowska
Anna Gierczak-Macek
Plastyka:
Joanna Czarnowska
Anna Gierczak-Macek
Technika:
Monika Nowak
Muzyka:
Anna Gierczak-Macek
Biblioteka szkolna:
Edyta Smus
Monika Walasek

Wychowanie Fizyczne:

Maria Pisarczyk
Iwona Kwiatek
Anna Adamiec
Dorota Nowak
Paweł Rabiej
Tomasz Kuleta
Marcin Adamiec

Piotr Brodawka
Renata Misiarczyk

     

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce