Kadra nauczycielska

Język Polski:
Małgorzata Cempura-Grabka
Małgorzata Sadrak
Elżbieta Winczura

Język Angielski:
Katarzyna Otwinowska-Pięta
Karolina Woźniak
Marta Łukasik
Katarzyna Marcinków
Agnieszka Gągorowska
Małgorzata Biskupska

Język Niemiecki:
Magdalena Fituch

Historia:
Katarzyna Wójcik
Marzena Sidło

WOS:
Marzena Sidło

Plastyka:
Anna Gierczak-Macek
Monika Nowak

Muzyka:
Anna Gierczak-Macek

Biblioteka szkolna:
Edyta Smus
Monika Walasek

 

Edukacja Wczesnoszkolna:
Barbara Piotrowicz-Głowacka
Marzena Zuba
Marzena Kułagowska
Anna Kosela
Beata Śliwa
Anna Radomska
Anna Sieroń
Agnieszka Domagała
Paulina Adamczak

Wychowanie do życia w rodzinie:
Marzena Sidło
Iwona Kwiatek

Religia:
Elżbieta Kubicka
ks. Karol Słowak
Iwona Serafin-Błaszkiewicz

Wychowawcy świetlicy:
Marcin Adamiec
Joanna Czarnowska
Nina Feigel
Anna Gąsior
Daniel Misiara
Wiesława Kulczykowska
Marzena Kułagowska
Marzena Sidło
Katarzyna Wojsa
Marzena Zuba

Matematyka:
Iwona Kowaluk
Barbara Gil
Anna Jedynak

Fizyka:
Agnieszka Pawlusek

Chemia:
Urszula Dziuganowska

Geografia:
Anna Lolo-Trębicka

Biologia/Przyroda:
Anna Stankiewicz- Chatys
Urszula Chmielarska

Informatyka:
Katarzyna Wojsa
Anna Stankiewicz-Chatys
Monika Nowak
Urszula Chmielarska

Technika:
Monika Nowak

Wychowanie Fizyczne:

Maria Pisarczyk
Iwona Kwiatek
Anna Adamiec
Dorota Nowak
Paweł Rabiej
Tomasz Kuleta
Marcin Adamiec

 

Rewalidacja:
Paulina Adamczak
Urszula Chmielarska
Agnieszka Domagała
Iwona Kwiatek
Anna Lolo-Trębicka
Ewa Misiorowska
Dorot Nowak
Barbara Piotrowicz-Głowacka
Agnieszka Pawlusek
Małgorzata Sadrak
Anna Sieroń
Beata Śliwa
Anna Radomska

 

Nauczyciele współorganizujący nauczanie:
Urszula Chmielarska
Urszula Dziuganowska
Joanna Krawczyk
Anna Musiał
Paulina Wolska
Monika Wójcik

Małgorzata Ziach

Pedagog szkolny
Ewa Grenda

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce