Kalendarz wydarzeń szkolnych

Rok szkolny 2019/2020

2 września 2019 r.                 rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 września 2019 r.               wywiadówka

29 października 2019 r.        dzień otwartej szkoły

17 grudnia 2019 r.                 informacja o grożących ocenach niedostatecznych

23 – 31 stycznia 2019 r.        zimowa przerwa świąteczna

2-3 stycznia 2019r.                dni wolne od zajęć dydaktycznych

23 stycznia 2019 r.                wywiadówka semestralna

27 stycznia 2019 r. – 9 lutego 2020 r.      Ferie zimowe

18 luty 2020 r                        zabawa karnawałowa dla klas 0-3

19 luty 2020 r                        zabawa karnawałowa dla klas 4-6

20 luty 2020 r                        zabawa karnawałowa dla klas 7-8

11 marca 2019 r.                   dzień otwartej szkoły (przypomnienie procedur egzaminacyjnych)

9 – 14 kwietnia 2020 r.         Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty      

  1. język polski – 21.kwietnia 2020r (wtorek) – godz. 9.00
  2. matematyka – 22.kwietnia 2020r (środa) – godz. 9.00
  3. język angielski – 23.kwietnia 2020r (czwartek) – godz. 9.00

Uczniowie klas 0-7 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

19 maja 2019 r.                        informacja o grożących ocenach niedostatecznych

12.czerwca 2020 r.                 dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2020 r.                 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 klas ósmych

26 czerwca 2020 r.                 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce