MATERIAŁY DLA UCZNIÓW

Lp. poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1          
2 j.pol CG fiz PA j. niem1 fm/ j. ang2 MB   j.ang1 MB/ j.niem2 fm
3 mat IK wos SM mat IK wf PR/ wf MP

mat IK

4 chem UD j.pol CG

his Wó

j.pol CG inf KW/ inf NM
5 wos SM j.ang1 MB/ j.niem2 fm biol UC fiz PA chem UD
6 j. ang MB j. niem1 fm/ j. ang2 MB edb PA his Wó geog AL
7 wf PR/wf MP religia j.pol CG matem KI j. pol.CG

Materiał do lekcji w dniach 24.04-12.06 2020 r.

Każdy plik ma dopisaną datę realizacji.

Pliki do pobrania

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce