Projekt KIK

Szkolne sklepiki kształtują nawyki
 
Projekt KIK/34
ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ - „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, wraz z Partnerami:
- Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
- Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
- Polskim Towarzystwem Dietetyki.
Instytucją współfinansującą dane przedsięwzięcie jest Ministerstwo Zdrowia.
W naszym kraju, podobnie do innych, najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju złego stanu zdrowia są niewłaściwe żywienie i brak odpowiedniej aktywności fizycznej.
W związku z powyższym proponujemy organizację w szkole 'Wspólnego drugiego śniadania szkolnego".

kik1

Wspólne śniadanie szkolne spełnia następujące funkcje:
• zabezpiecza podstawową potrzebę biologiczną uczniów i nauczycieli – tzn. posiłek po upływie ok. 3-4 godz. od pierwszego śniadania,
• sprzyja dobrej dyspozycji do uczenia się/pracy oraz dobremu samopoczuciu i funkcjonowaniu psychospołecznemu,
• jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości, sprzyja ograniczeniu spożywania przez dzieci produktów niekorzystnych dla
zdrowia, kupowanych w sklepikach szkolnych (słodycze, chipsy, słodkie napoje gazowane) oraz pojadaniu między głównymi posiłkami, • ogranicza powszechnie praktykowane spożywanie przez uczniów drugich śniadań na korytarzu, schodach, a nawet w umywalniach, zwykle
w pośpiechu,
• stwarza możliwość integracji uczniów i nauczycieli w bardziej komfortowej sytuacji niż lekcje,
• stwarza warunki do skutecznej edukacji żywieniowej, tworzenia dobrych wzorców,
• stwarza warunki do wspierania i dzielenia się posiłkiem z rówieśnikami pochodzącymi z biedniejszych rodzin.
Więcej informacji na temat WSPÓLNEGO DRUGIEGO ŚNIADANIA W SZKOLE znajdą Państwo w

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce