Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Jacek Hińcza- po. przewodniczącego

Angelina Siatek -skarbnik

Katarzyna Kaczor-skarbnik

Katarzyna Smelcerz-basen

Monika Sobierajska

Iza Armata

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce