Stołówka szkolna

 

 

W lutym 2022 r. opłata za obiady wynosi 84,00 zł

 (20 dni x 4,20 zł)

 

Wpłaty należy przesyłać na konto:

 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach


W przypadku zbyt późnego dokonania przelewu proszę o dostarczenie potwierdzenia wpłaty w dn. 01.02.2022 r. do godz. 8 00

Posiłki wydawane są w godzinach od 11:00 do 14:00 

Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia – doliczone zostaną z chwilą uiszczenia odpłatności.

Należność za obiady na następny miesiąc należy uregulować z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.
Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce