Stołówka szkolna

s

Drodzy Rodzice karty zapisu na jadalnię oraz świetlicę będą wywieszone na tablicy korkowej przy wejściu. 

Dla klas 0 - 3 karty będą u wychowawców klasowych.

Posiłki wydawane będą w godzinach od 11:40 do 14:00 

Opłata za miesiąc styczeń 2019 r. wynosi 45,60 zł 

(12 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

Opłata za miesiąc luty 2019 r. wynosi 76,00 zł 

(20 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

Opłata za miesiąc marzec 2019 r. wynosi 79,80 zł 

(21 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

Opłata za miesiąc kwiecień 2019 r. wynosi 49,40 zł 

(13 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

Opłata za miesiąc maj 2019 r. wynosi 76,00 zł 

(20 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

 

Opłata za miesiąc czerwiec 2019 r. wynosi 49,40 zł 

(13 dni x 3,80) -  Cena jednego obiadu wynosi 3,80zł.

Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia – doliczone zostaną z chwilą uiszczenia odpłatności.

Prosimy również o niezwłoczne dostarczenie kart zapisu na obiady
rodziców, którzy do chwili obecnej nie dopełnili wymaganych formalności
(wnieśli opłatę za obiady bez wypełnienia karty zapisu na stołówkę szkolną)

Prosimy o szybkie dostarczenie kart zapisu pod informacją o opłacie. DZIĘKUJEMY

Należność za obiady na następny miesiąc należy uregulować z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.
Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce