Stołówka szkolna

 

Drodzy Rodzice karty zapisu na jadalnię oraz świetlicę umieszczone są poniżej w plikach do pobrania.

Posiłki wydawane będą w godzinach od 11:40 do 14:00 

Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia – doliczone zostaną z chwilą uiszczenia odpłatności.

Prosimy również o niezwłoczne dostarczenie kart zapisu na obiady
rodziców, którzy do chwili obecnej nie dopełnili wymaganych formalności
(wnieśli opłatę za obiady bez wypełnienia karty zapisu na stołówkę szkolną)

Należność za obiady na następny miesiąc należy uregulować z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.
Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

ZOUM Kielce