Ubezpieczenie szkolne 2020/2021

Drodzy  Rodzice

Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24 będą ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Inter Risk.

Kwota ubezpieczenia wynosi 38 zł rocznie, płatne jedynie przelewem na konto:

Rada Rodziców SP 24

Numer konta 43160012731846817460000001

PNB Paribas

 Termin płatności do 02.10.2020 roku

Szczegółowe informacje z zakładce dla rodzica – ubezpieczenie szkolne 2020/2021

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

CUM Kielce