"Jak odczytywać emocje?" - projekt edukacyjny

W naszej szkole pani mgr Małgorzata Ziach prowadziła w klasie 2c projekt edukacyjny "Jak odczytywać emocje?", organizowany przez fundację Uniwersytet Dzieci. Zgodnie z podstawą programową dla klas I-III, na lekcjach edukacji społecznej, uczniowie poznawali różne rodzaje emocji, skuteczne metody radzenia sobie z nimi oraz ćwiczyli rozpoznawanie emocji u innych osób. W projekcie uwzględniono również wiedzę dotyczącą trenowania myślenia oraz rozwijania kreatywnych pomysłów. Dzięki atrakcyjnym lekcjom dzieci nabyły nowe doświadczenia.