Świetliki szykują się na wakacje :) warsztaty pt. bezpieczna woda

W dniach 20-21.06.2022 w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk wodnych.
Nasze Świetliki poznały procedury postępowania wobec osoby nieprzytomnej, zaznajomiły się z defibrylatorem AED. Trenowały resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie. 
Nauczyli się w jaki sposób pomagać osobie poszkodowanej w wodzie i jakiego sprzętu ratunkowego użyć w takich sytuacjach.
Sprzęt użyty na szkoleniu został wypożyczony z ZWWOPR Kielce.

Dziękujemy nauczycielom-wychowawcom za aktywny udział podczas zajęć.