Ubezpieczenie szkolne 2019/2020

Ubezpieczenie uczniów 2019/2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach ubezpieczeni są na kwotę 21.000 złotych w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Numer konta bankowego, na które należy kierować wpłaty na ubezpieczenie:

Rada Rodziców SP24 
43 1600 1273 1846 8174 6000 0001 BNP PARIBAS

Numer polisy: EDU A/P 069116
okres ubezpieczenia 2019-09-01 do 2020-08-31.

infolinia (22) 575 25 25