Ubezpieczenie szkolne 2020/2021

Drodzy  Rodzice

Rada Rodziców podjęła decyzję, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24 będą ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Inter Risk na kwotę 21.000 zł

Nr polisy EDU-AIP 079770 wariant podstawowy 

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.08.2021

Kwota ubezpieczenia wynosi 38 zł rocznie, płatne jedynie przelewem na konto:

Rada Rodziców SP 24

Numer konta 43160012731846817460000001

PNB Paribas

 Termin płatności do 02.10.2020 roku