REKRUTACJA DO KLASY „0” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

UWAGA RODZICE!

 

W dn. 11.04.2022r. wywieszone zostaną listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału „0” Szkoły Podstawowej nr 24.  

Od 11.04.22 do 20.04.22 godz. 15.00 w Sekretariacie szkoły należy złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia ucznia. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

  Druki dostępne są na tablicy korkowej obok dyżurki oraz w załączniku do pobrania.

21.04.2022 do godz. 12.00 - podanie do wiadomości listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Pliki do pobrania