Z wizytą w BWA

"Wiedza o sztuce staje się bliższa poprzez artystyczne doświadczenia" - to miało miejsce w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, gdzie udali się uczniowie klasy 4c. Podziwiali wystawę prac plastycznych- fotografię, grafikę, oraz kolaż.

Następnie pod kierunkiem opiekuna wystawy samodzielnie wykreowali tematyczne kolaże, które zostaną zaprezentowane na tymczasowej wystawie w BWA.

Odwrócona Rzeczywistość, Pikselowy Świat, Dzień/Noc, Zwierzyniec - to tylko niektóre nazwy prac.