Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 24

wpłaty na basen

05114020040000350281632641

mBank

WPŁATY na basen w dwóch ratach:

- 75 zł do 11 października 2021

- 75 zł do 15 listopada 2021

Z opłat na basenie zwalniają Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o niepełnosprawności.

Aby uczeń mógł być zwolniony z opłaty wymagane jest podanie do RR o zwolnienie z opłat za basen zawierające dane takie jak:  imię, nazwisko, klasę ucznia, numer legitymacji lub orzeczenia oraz termin ważności wymienionych dokumentów.

Od 1 stycznia 2021 Karta Dużej Rodziny nie upoważnia do zwolnienia z opłat za zajęcia na basenie.

 

wpłaty na Rada Rodziców oraz ubezpieczenie

Rada Rodziców w SP24
08114020040000360281632635

mBank

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł (drugie dziecko 50%) wplata na konto RR  z dopiskiem Rada Rodziców imię, nazwisko dziecka, klasa

Opłata za ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł, wpłat można dokonać w sekretariacie lub na konto RR z dopiskiem ubezpieczenie imię, nazwisko dziecka, klasa