SKS zajęcia sportowe 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Marcin Adamiec 

15.15 - 16.15

Crossfit / siatkówka

dla klas V - VIII

 

 

 

 

Dorota Nowak

15.15-16.15

siatkówka

dla klas I - III

 

Tomasz Kuleta

13.30-15.00

gry i zabawy

dla klas I - III

Paweł Rabiej

16.00-17.30

gry i zabawy z elementami 

lekkoatletyki

dla klas I - IV

 

 

 

Dorota Nowak

15.15-16.15

siatkówka

dla klas I - III

Marcin Adamiec

15.15-16.15

Crossfit / siatkówka

dla klas V - VIII

 

Paweł Rabiej

14.30-16.00

 lekkoatletyka 

dla klas I - IV

Tomasz Kuleta

14.30-16.00

gry i zabawy

dla klas I - III