Ubezpieczenie szkolne 2018/2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach ubezpieczeni są na kwotę 15.000 złotych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW- Providus.

Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez numer telefonu: 607 341 729 (24h), 507 108 494, (15) 837 72 10 (w godz. 7:00-15:00) lub na adres mailowy: biuro@providus.pl

Oryginał druku zgłoszenia szkody wraz z kserokopiami dokumentacji medycznej, oryginałami imiennych rachunków za poniesione koszty leczenia, wystawionymi na jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz innymi dokumentami prosimy przesłać listem poleconym priorytetem na adres biura:

Providus

Doradztwo Finansowo-Ubezpieczeniowe

Wysiadłów 22

27-612 Wilczyce

 

Numer konta bankowego, na które należy kierować wpłaty (42 zł na pierwsze dziecko i 21 zł na drugie) za ubezpieczenie:

Rada Rodziców SP24 
43 1600 1273 1846 8174 6000 0001 BNP PARIBAS

Numer polisy nr US 7785181
okres ubezpieczenia 2018-09-01 do 2019-08-31.