Wykaz podręczników

Od roku szkolnego 2021/2022 podręczniki i ćwiczenia, zostaną uczniom zakupione przez dyrektorów szkół z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W nowym roku szkolnym podręczniki finansowane z budżetu państwa otrzymają wszyscy uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych.

Podręczniki do religii rodzice zakupują we własnym zakresie. Tytuł i autor zostaną podane we wrześniu przez nauczyciela uczącego przedmiotu.