Kadra kierownicza

Dyrektor Szkoły: Ewa Misiorowska

Wicedyrektor Szkoły:  Agnieszka Gągorowska

Kierownik świetlicy: Wiesława Kulczykowska