Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Jacek Hińcza- przewodniczący

Angelina Siarek -skarbnik

Olga Cieślik