Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

1 września 2021 r.                                      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2021 r.                                      Wywiadówka klas 0-1

6  września 2021 r.                                    Wywiadówka klas 2-3

7 września 2021 r.                                      Wywiadówka klas 4-6

8 września 2021 r.                                     Wywiadówka klas 7-8

14 października 2021 r.                             Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

15 października 2021 r.                             Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

październik 2021 r.                                   Ślubowanie klas 1

październik 2021 r.                                   Dzień otwartej szkoły 

1 listopada 2021 r.                                    Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r.                                  Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada 2021 r.                                  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

listopad 2021 r.                                         Wywiadówka – forma zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej

13 grudnia 2021 r.                                     Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

23 grudnia – 2 stycznia 2022 r.                Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022                                          Święto Trzech Króli

17 – 30 stycznia 2022                               Ferie Zimowe

luty 2022 r.                                                 Wywiadówka semestralna - forma zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemicznej

Luty                                                            Zabawy karnawałowe (jeśli nie będzie przeciwwskazań)

4-5 kwietnia 2022 r.                                   Rekolekcje wielkopostne

14 – 19 kwietnia 2022 r.                            Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2022r.                                     Dzień otwartej szkoły (przypomnienie procedur egzaminacyjnych)

2 maja 2022 r.                                            Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

3 maja 2022 r.                                            Święto Konstytucji 3 maja

13 maja 2022 r.                                          Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

 

Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022 – j. polski

25 maja 2022 – matematyka

26 maja 2022 – j. angielski 

 

24 – 26 maja 2021                                     Dni wolne od zajęć edukacyjnych (egzamin ósmoklasisty)

16 czerwca 2022 r.                                    Boże Ciało

17 czerwca 2022 r.                                    Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

24 czerwca 2022 r.                                    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych