Kadra nauczycielska

Język Polski:
Małgorzata Cempura-Grabka
Małgorzata Sadrak
Elżbieta Winczura

 

Język Angielski:
Katarzyna Otwinowska-Pięta
Karolina Woźniak
Katarzyna Marcinków
Agnieszka Gągorowska
Małgorzata Biskupska

 

Język Niemiecki:
Magdalena Fituch

Nina Feigel

 

Historia:
Katarzyna Wójcik
Marzena Sidło

 

WOS:
Marzena Sidło

 

Plastyka:
Anna Gierczak-Macek
Monika Nowak

 

Muzyka:
Anna Gierczak-Macek

 

Biblioteka szkolna:
Edyta Smus
Monika Walasek

 

Edukacja Wczesnoszkolna:
Barbara Piotrowicz-Głowacka
Marzena Zuba
Marzena Kułagowska
Anna Kosela
Beata Śliwa
Anna Radomska
Anna Sieroń
Agnieszka Domagała
Paulina Wolska

Monika Wójcik

 

Wychowanie do życia w rodzinie:
Marzena Sidło
Iwona Kwiatek

 

Religia:
Elżbieta Kubicka
ks. Sylwester Robak
Iwona Serafin-Błaszkiewicz


Wychowawcy świetlicy:
Marcin Adamiec
Aleksandra Rusek
Nina Feigel
Anna Gąsior
Daniel Misiara
Wiesława Kulczykowska
Marzena Kułagowska
Marzena Sidło
Beata Śliwa
Marzena Zuba

Mateusz Osman

Katarzyna Wójcik

Matematyka:
Iwona Kowaluk
Barbara Gil
Małgorzata Frączyk-Czaja

 

Fizyka:
Agnieszka Pawlusek

 

Chemia:
Justyna Pater

 

Geografia:
Anna Lolo-Trębicka

 

Biologia/Przyroda:
Anna Stankiewicz- Chatys
Urszula Chmielarska

 

Informatyka:
Katarzyna Wojsa
Anna Stankiewicz-Chatys
Monika Nowak
Urszula Chmielarska

 

Technika:
Monika Nowak

 

Wychowanie Fizyczne:

Maria Pisarczyk
Iwona Kwiatek
Anna Adamiec
Dorota Nowak
Paweł Rabiej
Tomasz Kuleta
Marcin Adamiec

 

Rewalidacja:
Urszula Chmielarska
Agnieszka Domagała
Iwona Kwiatek
Anna Lolo-Trębicka
Ewa Misiorowska
Dorot Nowak
Barbara Piotrowicz-Głowacka
Agnieszka Pawlusek
Małgorzata Sadrak
Anna Sieroń
Beata Śliwa
Anna Radomska

 

Nauczyciele współorganizujący nauczanie:
Urszula Dziuganowska
Joanna Krawczyk
Anna Musiał
Renata Mikita

Katarzyna Mikulko

Katarzyna Mitkowska

Mirosława Hajduk

Paweł Niewczas

 Pedagog szkolny
Ewa Grenda