Biblioteka

8

Bibliotekarki:

Edyta Smus

Monika Walasek

Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek - Piątek   7.30 - 17.00

Pliki do pobrania:

Regulamin korzystania z wypożyczalni

Regulamin korzystania z czytelni

Regulamin korzystania z MCI

 

         
Biblioteka SP nr 24 jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nauczyciele bibliotekarze udzielają pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności: wyszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Biblioteka dysponuje księgozbiorem z zakresu literatury pięknej klasycznej i współczesnej dostępne są lektury, podręczniki szkolne, encyklopedie, słowniki, leksykony z różnych dziedzin nauki.

Księgozbiór powiększany jest z funduszy szkolnych a także z darów.

Biblioteka posiada pozycje książkowe z dziedziny pedagogiki min T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, P. Migała „Dlaczego uczeń staje się agresywny?”, A. Janowski „Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej”, I. Karbowniczek „Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej”.

Sukcesywnie gromadzone są również lektury szkolne min. S. Żeromski „Syzyfowe prace”, R. Kipling „Księga dżungli”, J. Stankiewicz „Legendy świętokrzyskie”, jak również, specjalistyczne słowniki „Słownik wyrazów bliskoznacznych”, „Słownik frazeologiczny”, „Słownik terminów literackich”.

Biblioteka jest organizatorem konkursów literackich, które rozwijają zainteresowania czytelnicze i wspierają proces edukacyjny,W bibliotece istnieje również możliwość skorzystania z Centrum Multimedialnego, w którym znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, zaopatrzone w oprogramowanie edukacyjne.