Stołówka szkolna

 

 

W czerwcu 2022 r. opłata za obiady wynosi 72,00 zł

 (15 dni x 4,80 zł bez 17.06.2022) obiady do 23.06.2022

ZA MIESIĄC CZERWIEC NIE MA ODPISÓW 

(Pieniądze powinny być na koncie szkoły do 27 maja 2022 r.)


W przypadku zbyt późnego dokonania przelewu proszę o dostarczenie potwierdzenia wpłaty w dn. 01.06.2022 r. do godz. 8 00

Posiłki wydawane są w godzinach od 11:00 do 14:00 

Dzieci, które nie dokonają wpłaty w/w terminie nie będą liczone w pierwszych dniach żywienia – doliczone zostaną z chwilą uiszczenia odpłatności.

Należność za obiady na następny miesiąc należy uregulować z góry do 30-tego dnia każdego miesiąca.
Wpłaty za obiady można uiszczać TYLKO na konto:
Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach
03 1050 1461 1000 0023 5339 8643
ING Bank Śląski